Orkest Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee is een gendarmeriekorps, een politiekorps met militaire status. Dat betekent dat de medewerkers zowel militair als politieman of -vrouw zijn. De Koninklijke Marechaussee is in Nederland en wereldwijd veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt. Het Orkest Koninklijke Marechaussee maakt deel uit van het Wapen en is één van de acht militaire orkesten binnen de Nederlandse krijgsmacht. Het orkest is, in tegenstelling tot de orkesten van de marine, landmacht en luchtmacht, geen harmonieorkest maar treedt op in fanfarebezetting. Professionele musici vormen de basis van het orkest.

Reguliere marechaussees maken, voor zover de dienst het toelaat, ook deel uit van dit orkest, waardoor er een solide binding met de werkvloer bestaat. De Marechaussee levert muziek op maat. Dit houdt in dat er altijd wordt gekeken naar het doel van het optreden. Naast de enkele tamboer of trompettist bij begrafenissen, worden er ook optredens verzorgd door diverse ensembles. Het orkest beschikt over een saxofoonkwartet, koperkwintet, bigband en het combo. Het orkest draagt de tradities, normen en waarden uit van het bereden wapen der Koninklijke Marechaussee. Het orkest is gelegerd in Apeldoorn op de Koning Willem III kazerne, het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee, en staat onder artistieke leiding van dirigent kapitein Peter Kleine Schaars. De zakelijke leiding is in handen van commandant kapitein Dirk Leurink.

Klik op onderstaande links voor meer informatie.


     Defensie.nl

     OrkestKoninklijkeMarechaussee

     orkest.kmar


Het Orkest van de Koninklijke Marechaussee